ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 61 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 59 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 58 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 57 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 56 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 56 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 55 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 54 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 53 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 52 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 51 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 47 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน