ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76.6 เงิน 4  
5 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76.6 เงิน 4  
6 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76.4 เงิน 6  
7 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.6 เงิน 7  
8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.4 เงิน 8  
9 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 73.8 เงิน 10  
11 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72.8 เงิน 12  
13 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72.2 เงิน 13  
14 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 71.2 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดโนนคูณวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน