ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 96.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนน้ำคำวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76.4 เงิน 6  
7 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74.4 เงิน 7  
8 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 71.8 เงิน 8  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68.8 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68.8 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68.6 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 65.8 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน