ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.6 ทอง 8  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.4 ทอง 9  
10 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79.4 เงิน 10  
11 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78.6 เงิน 11  
12 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78.4 เงิน 12  
13 โรงเรียนน้ำคำวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78.2 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดมหาพุทธราม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78.2 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76.6 เงิน 15  
16 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน