ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนน้ำคำวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77.6 เงิน 5  
6 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77.2 เงิน 6  
7 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 73.4 เงิน 10  
11 โรงเรียนมารีวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 67.6 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน