ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนน้ำคำวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลนครศึกษา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78.2 เงิน 4  
5 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74 เงิน 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน