ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.8 ทอง 6  
7 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81 ทอง 7  
9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77.6 เงิน 10  
11 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76.4 เงิน 11  
12 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76.4 เงิน 11  
13 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.8 เงิน 13  
14 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74.2 เงิน 14  
15 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74.2 เงิน 14  
16 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72.2 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดมหาพุทธราม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 71.8 เงิน 19  
20 โรงเรียนน้ำคำวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 71.8 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68.2 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 62.6 ทองแดง 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน