ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนมารีวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน