ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนมารีวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
6 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
7 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
8 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
9 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
10 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79 เงิน 10  
12 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79 เงิน 10  
13 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79 เงิน 10  
14 โรงเรียนวัดโนนคูณวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  
16 โรงเรียนอนุบาลนครศึกษา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  
17 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน