ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
6 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
7 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
8 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
9 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
10 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
11 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
12 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 94 ทอง 12  
13 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79 เงิน 13  
15 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79 เงิน 13  
16 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79 เงิน 13  
17 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79 เงิน 13  
18 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน