ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.5 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน