ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89 ทอง 7  
9 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89 ทอง 7  
10 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89 ทอง 7  
11 โรงเรียนน้ำคำวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79 เงิน 11  
13 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79 เงิน 11  
14 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน