ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมารีวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนน้ำคำวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนรวมสินวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลนครศึกษา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดมหาพุทธราม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  
13 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  
14 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน