ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  
14 โรงเรียนน้ำคำวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  
15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน