ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนน้ำคำวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74 เงิน 5  
7 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนรวมสินวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 65 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน