ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 10  
12 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77 เงิน 12  
14 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน