ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนมารีวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
8 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
10 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
11 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
12 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
13 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
14 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
15 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน