ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.5 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78.5 เงิน 8  
9 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78.5 เงิน 8  
10 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76 เงิน 11  
13 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 55.5 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน