ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมารีวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.2 ทอง 6  
8 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.4 ทอง 8  
9 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.8 ทอง 11  
12 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.2 ทอง 12  
13 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.8 ทอง 14  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76.8 เงิน 15  
16 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76.8 เงิน 15  
17 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76.8 เงิน 15  
18 โรงเรียนรวมสินวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน