ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน