ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 61 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 56 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนมารีวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 54 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 52 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 45 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 44 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 43 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 42 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 33 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน