ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 4  
6 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 4  
7 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 4  
8 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 67 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน