ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79.6 เงิน 6  
7 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.8 เงิน 7  
8 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.8 เงิน 7  
9 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 40 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 40 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนมารีวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 40 เข้าร่วม 9  
12 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 40 เข้าร่วม 9  
13 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 40 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน