ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน