ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87.51 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.78 ทอง 5  
6 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.92 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.53 ทอง 7  
8 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77.83 เงิน 9  
10 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77.4 เงิน 10  
11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.93 เงิน 11  
12 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.91 เงิน 12  
13 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74.57 เงิน 13  
14 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 73.18 เงิน 14  
15 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70.79 เงิน 15  
16 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 66.02 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน