ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนน้ำคำวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79 เงิน 12  
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79 เงิน 12  
15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79 เงิน 12  
16 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79 เงิน 12  
17 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 17  
19 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75 เงิน 19  
21 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68 ทองแดง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน