ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74 เงิน 14  
16 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนน้ำคำวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 71 เงิน 18  
19 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 71 เงิน 18  
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70 เงิน 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน