ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมารีวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76.2 เงิน 4  
5 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74.2 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัลลภวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 62.6 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60.5 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 57.2 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 55.8 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 55.6 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนรวมสินวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 54.8 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 53.2 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 52.4 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 48.6 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 44.2 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 39.8 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 38.8 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  
20 โรงเรียนวัดมหาพุทธราม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน