ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79.2 เงิน 6  
7 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77.6 เงิน 7  
8 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68.6 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68.6 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 49 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัลลภวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 45 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  
14 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  
15 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  
16 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน