ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมารีวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.8 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.4 ทอง 8  
9 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนน้ำคำวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79.6 เงิน 11  
12 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77.4 เงิน 12  
13 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76.4 เงิน 13  
14 โรงเรียนรวมสินวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.6 เงิน 14  
15 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74.4 เงิน 15  
16 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72.6 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72.4 เงิน 17  
18 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72.4 เงิน 17  
19 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68.4 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 67.8 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 65.8 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 65.4 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  
24 โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  
25 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน