ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนน้ำคำวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78.6 เงิน 11  
12 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77.2 เงิน 12  
13 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70.8 เงิน 14  
15 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68.8 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68.2 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 53.6 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  
19 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  
20 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน