ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79.6 เงิน 5  
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77.5 เงิน 6  
7 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76.4 เงิน 8  
9 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.9 เงิน 9  
10 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.2 เงิน 10  
11 โรงเรียนรวมสินวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 73.4 เงิน 11  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72.4 เงิน 12  
13 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72.1 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัลลภวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน