ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79.8 เงิน 5  
6 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 71.7 เงิน 7  
8 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70.4 เงิน 8  
9 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68.6 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 64.9 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 64.3 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน