ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนน้ำคำวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัลลภวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนมารีวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน