ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68.2 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 61.17 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 56.83 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 45.17 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 42 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัลลภวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 38.17 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 35.83 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน