ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 66 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 65 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนวัลลภวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 55 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 54 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 50 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  
15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน