ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราษีไศล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83 ทอง 5  
7 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81 ทอง 8  
10 โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81 ทอง 8  
11 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน