ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนราษีไศล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 67 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน