ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 71.25 เงิน 4  
5 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 65 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนเคียวนำ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 50 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน