ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนเคียวนำ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 62 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 54 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 50 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 48 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน