ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราษีไศล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเคียวนำ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 56 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 55 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 55 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 53 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 52 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 51 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 51 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน