ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนเคียวนำ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.4 ทอง 6  
7 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77.8 เงิน 7  
8 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.2 เงิน 9  
10 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74.6 เงิน 11  
12 โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72.8 เงิน 12  
13 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน