ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราษีไศล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  
10 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน