ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนราษีไศล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนเคียวนำ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 71 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน