ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราษีไศล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 8  
10 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 8  
11 โรงเรียนเคียวนำ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77 เงิน 11  
13 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน