ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77 เงิน 4  
6 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนราษีไศล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 73 เงิน 6  
8 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน