ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราษีไศล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 73 เงิน 5  
7 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเคียวนำ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 64 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน