ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 66 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนราษีไศล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 54 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน