ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองคูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนละลมวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านตาอุด สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 63 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 61 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน