ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนละลมวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านตาอุด สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 62 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 56 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนหนองคูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 54 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 54 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน